Oferta

Firma Event Connect świadczy usługi pośrednictwa związane z planowaniem i organizacją spotkań biznesowych promujących polskie przedsiębiorstwa – począwszy od samego skojarzenia eksporterów z Polski z importerami z Francji i Chin, po kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie marketingu, procesu sprzedaży, logistyki (przygotowanie materiałów promocyjnych, ofert handlowych, kontakt z klientem, negocjacje, tłumaczenie dokumentów, reprezentacja firm na targach, zapewnienie wsparcia logistycznego).

Pakiet podstawowy - Organizacja spotkania biznesowego:

 • Opracowanie materiałów dotyczących partnerów i ich krajów, kultury, tradycji, sposobu zachowań, w formie dostosowanej do potrzeb klienta – za pośrednictwem Internetu.
 • Wykorzystywanie materiałów źródłowych będących w dyspozycji ambasad. Przygotowanie powierzchni biurowej do użytku firm i instytucji pod konkretne spotkania.
 •  Pomoc w organizacji spotkań biznesowych na terenie Polski, a także Chin i Francji, przy współpracy z samorządami.
 •  Doradztwo oraz pomoc w przełamywaniu barier związanych z różnicami kulturowymi i specyfiką prowadzenia rozmów. Przygotowywanie partnerów do negocjacji.
 • Tłumaczenie rozmów podczas spotkania z partnerami biznesowymi – dobór profesjonalnych tłumaczy.

 Pakiet standardowy 1 - Organizacja pobytu na terenie danego kraju dla partnerów biznesowych:

 • Pomoc w zorganizowaniu transportu, rezerwacja hoteli, sal konferencyjnych, szkoleniowych, restauracji.
 • Pomoc w organizacji udziału firm w targach, wydarzeniach gospodarczych i promocyjnych na terenie Polski i za granicą.
 •  Łączenie instytucji i przedsiębiorstw o podobnym profilu działania.
 • Pomoc w organizacji spotkań z przedstawicielami samorządu, strefy ekonomicznej oraz organizacji i lokalnych stowarzyszeń biznesowych.
 • Organizowanie sympozjów, konferencji związanych z wymianą kulturalno-gospodarczą

Pakiet standardowy 2- Międzynarodowa współpraca wyższych uczelni

 • Pomoc studentom zagranicznym lub polskim w odbywaniu stażu zagranicą, tj. pomoc w znalezieniu odpowiedniego przedsiębiorstwa, w którym student będzie mógł odbywać staż.
 • Pomoc związana z zakwaterowaniem.
 • Promowanie polskiej kultury wśród studentów zagranicznych, promowanie kultur innych narodów wśród polskich studentów, integracja studentów. Organizowanie spotkań i szkoleń związanych z kulturą danego kraju. Promowanie regionów.

Pakiet standard plus – Organizowanie spotkania biznesowego wraz z pobytem w danym kraju

 • Pakiet ten łączy w sobie pakiet podstawowy oraz standardowy.
 • Organizacja transportu, rezerwacja hoteli, sal konferencyjnych.
 • Obsługa tłumaczy.
 • Łączenie instytucji i przedsiębiorstw.
 • Pomoc w organizacji spotkań biznesowych.
 • Tłumaczenie ofert.

A także oferujemy Państwu pomoc w zakresie:

 • Przygotowania oferty, materiałów reklamowych.
 • Reprezentacji  klienta na targach zagranicznych.