Kim jesteśmy

 

Firma Event Connect świadczy usługi związane z planowaniem, organizacją i realizacją międzynarodowych spotkań biznesowych polskich firm z przedsiębiorstwami z terenów Chin oraz Francji. Działalność ma na celu organizację spotkań, wyjazdów, mitingów, konferencji, targów, a także promocję kultury i historii kraju zainteresowanego współpracą z Polską.

Naszą misja jest pomoc organizacyjno-prawna dla biznesu, przy współpracy ze strukturami państwowymi i samorządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami oraz ambasadami kooperujących krajów. Działalność firmy oparta jest na tworzeniu sieci kontaktów i budowie więzi międzynarodowych, z poszanowaniem odrębności kulturowych i tradycji biznesowych poszczególnych narodów.

Współpracujemy z szeregiem instytucji, stowarzyszeń, organizacji, izb i innych podmiotów pomocnych i ważnych w realizacji spotkań biznesowych. Wierzymy bowiem w siłę synergii działań.